Louwe Post wordt (interim) Wethouder voor de ChristenUnie

Louwe Post gaat de zes maanden tot aan de verkiezingen de wethouderspost die vrijvalt door het ver- trek van Ben Visser vervullen.

Albert Woord:
De plaats die vrijkomt moet snel en kundig opgevuld worden om geen vacuüm te laten ontstaan. Daarnaast is het van belang dat de persoon in kwes- tie ook de portefeuille economie en visserij beheerst. Louwe Post heeft die kennis en kunde, wij hebben hem bereid gevonden om tijdelijk deze functie te vervullen.
Zowel de fractie als het bestuur hebben er alle ver- trouwen in dat hij het wethouderschap goed zal ver- vullen. Louwe is op dit moment als penningmeester actief in het bestuur van de ChristenUnie.
en eigenaar van "Post Consultancy"

Louwe Post is gevraagd om deze functie voor een half jaar te vervullen.
Deze periode zal het bestuur en fractie gebruiken om om te zien naar een wethouderskandidaat voor
na de verkiezingen, mochten we weer in het college vertegenwoordigd worden.